Додаток 1

(обов’язковий)

Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 (Затверджено наказом Держстандарту України від 19 листопада

2001 року №552)

 

Код               Назва

10000         НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

10100         Аварії (катастрофи) на транспорті

10110         Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних та шкідливих речовин

10111         Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР

10112         Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР

10113         Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР

10114         Аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів

10120         Аварії на транспорті, в які потрапили керівники держави та народні депутати України

10130         Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, з тяжкими наслідками (катастрофи)

10140         Аварії на водному транспорті

10141         Аварії риболовецьких і рибопромислових суден

10142         Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів

10143         Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин

10144         Аварії пасажирських суден

10150         Авіаційні катастрофи

10151         Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах

10152         Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними пунктами

10160         Аварії на автодорожньому транспорті

10161         Аварії автодорожнього транспорту на шляхах

10162         Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах

10170         Аварії на трубопроводах

10171         Аварії на магістральних газопроводах

10172         Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах

10180         Аварії на міському транспорті

10181         Аварії на міському електротранспорті

10182         Аварії на міському пасажирському транспорті, іншому

10200         Пожежі, вибухи

12010         Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах

10211         Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів

10212         Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового призначення

10213         Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах житлового призначення

10220         Пожежі, вибухи на об’єктах розвідування, видобування, перероблення, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин

10230         Пожежі, вибухи на транспорті

10231         Пожежі, вибухи на залізницях

10232         Пожежі, вибухи на водному транспорті

10233         Пожежі, вибухи на повітряному транспорті

10234         Пожежі, вибухи на інших видах транспорту

10240         Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих виробок

10250         Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об’єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин

10260         Лісові пожежі техногенного характеру

10300         Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших об’єктах (крім аварій на транспорті)

10310         Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання (захоронення)

10320         Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємствах промисловості і в науково-дослідних установах

10400         Наявність у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10410         Наявність у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10420         Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10421         Наявність в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10422         Наявність у повітрі підземних та гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10423         Наявність у повітрі підземних та гірничих виробок РР понад ГДК

10430         Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10431         Наявність у поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10432         Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10433         Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10434         Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад ГДК

10500         Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій на транспорті)

10510         Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення

10520         Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій)

10530         Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи ядерно-паливний цикл)

10540         Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями

10550         Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінення та РР (на підприємствах)

10560         Ядерні та радіологічні аварії за межами України із загрозою забруднення її території

10600         Раптове руйнування будівель та споруд

10610         Руйнування елементів транспортних комунікацій

10620         Руйнування будівель та споруд виробничого призначення

10630         Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення

10640         Руйнування будівель та споруд житлового призначення

10650         Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення

10660         Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих виробок

10700         Аварії в електроенергетичних системах

10710         Аварії на атомних електростанціях

10720         Аварії на гідроелектростанціях

10730         Аварії на теплоелектростанціях

10740         Аварії на автономних електроенергетичних станціях

10750         Аварії на інших електроенергетичних станціях

10760         Аварії в електричних мережах

10770         Порушення стійкості або поділу об’єднаної енергосистеми України на складові частини

10800         Аварії в системах життєзабезпечення

10810         Аварії у каналізаційних системах із скиданням і викиданням забруднювальних речовин

10820         Аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року

10830         Аварії у системах забезпечення населення питною водою

10840         Аварії на комунальних газопроводах

10900         Аварії систем зв’язку та телекомунікацій

11000         Аварії на очисних спорудах

11010         Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням і скиданням забруднювальних речовин

11020         Аварії на установках газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу

11100         Гідродинамічні аварії

11110         Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень

11120         Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням проривної повені

11130         Аварійне спрацювання водосховищ гідроелектростанцій у зв’язку із загрозою прориву гідроспоруди

11200         Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу

11210         Аварії на бурових установках з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11220         Аварії на свердловинах із виникненням газонафтоводовиявлень

11230         Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11240         Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11250         Аварії на нафтобазах та нафтосховищах

20000         НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

20100         Геологічні НС

20110         Землетруси

20120         Виверження грязьових вулканів

20130         Зсуви

20140         Обвали, осипи

20150         Осідання (провалля) земної поверхні

20160         Карстові провалля

20200         Метеорологічні НС

20210         Метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними опадами

20211         Сильний дощ (злива) (кількість опадів за 1 годину 30мм і більше)

20212         Великий град (діаметр градин більше 20мм)

20213         Дуже сильний снігопад (випадіння снігу за 12 годин 20мм і більше)

20220         Метеорологічні НС температурні

20221         Дуже сильний мороз (температура повітря мінус 30-35°C і нижче)

20222         Дуже сильна спека (температура повітря 35-40°C і вище)

20223         Засуха з наслідками масового засихання та загибелі посівів

20224         Заморозки з наслідками масового пошкодження та загибелі посівів, незібраного врожаю

20230         Метеорологічні НС, інші

20231         Сильний вітер (швидкість вітру 25км/с і більше), включаючи шквали і смерчі

20232         Сильні пилові бурі (видимість менше 100м)

20233         Сильне налипання снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, проводах електромережі і т. ін. завтовшки 35мм і більше)

20234         Сильна ожеледь (шар льоду на шляхах більше 20мм)

20235         Снігові замети (повне припинення руху транспорту на шляхах)

20236         Схід снігових лавин

20237         Сильна хуртовина (повне припинення руху транспорту на шляхах)

20238         Сильний туман (видимість менше 100м тривалістю більше 12 годин)

20239         Вітрогони, вітроломи

20300         Гідрологічні морські НС

20310         Сильне (високе) хвилювання моря та на водосховищах

20320         Високі або низькі рівні моря

20330         Ранній льодостав або припай

20340         Загрозливе обледеніння суден

20400         Гідрологічні прісноводні НС

20410         Високі рівні води (водопілля, паводі)

20420         Маловіддя

20430         Затори

20440         Селі

20450         Низькі рівні води

20460         Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах і річках

20470         Інтенсивний льодохід

20480         Підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення)

20500         Пожежі в природних екологічних системах

20510         Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250)

20520         Пожежі степових та хлібних масивів

20530         Пожежі на торфовищах

20600         Інфекційні захворювання людей

20610         Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання людей (окремі випадки)

20620         Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки)

20630         Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб

20640         Епідемія

20650         Пандемія

20660         Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології

20700         Масове отруєння людей

20710         Отруєння людей у результаті вживання неякісних продуктів харчування

20720         Отруєння людей у результаті вживання неякісної питної води

20730         Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі випадки)

20740         Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові випадки)

20750         Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки)

20800         Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин

20810         Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин

20820         Ензоотії

20830         Епізоотії

20840         Панзоотії

20850         Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин невизначеної етіології

20860         Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології

20900         Масові отруєння сільськогосподарських тварин

21000         Масова загибель диких тварин

21100         Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками

21110         Панфітотія

21120         Прогресуюча епіфітотія

21130         Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної етіології

21140         Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських рослин

30000         НС СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

30100         Збройні напади, захоплення й утримування важливих об’єктів або реальна загроза здійснення таких акцій

30110         Збройні напади, захоплення й утримування органів державної влади або реальна загроза здійснення таких акцій

30120         Збройні напади, захоплення й утримування дипломатичних та консульських установ або реальна загроза здійснення таких акцій

30130         Збройні напади, захоплення й утримування установ правоохоронних органів або реальна загроза здійснення таких акцій

30140         Збройні напади, захоплення й утримування телерадіоцентрів та вузлів зв’язку або реальна загроза здійснення таких акцій

30150         Збройні напади, захоплення й утримування військових гарнізонів або реальна загроза здійснення таких акцій

30160         Збройні напади, захоплення й утримування державних закладів або реальна загроза здійснення таких акцій

30170         Збройні напади, захоплення й утримування атомних електростанцій або інших об’єктів атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких акцій

30200         Замах на життя керівників держави та народних депутатів ВР України

30210         Замах на життя керівників держави

30220         Замах на життя народних депутатів ВР України

30300         Напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або швидкісного морського (річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких суден, захоплення заручників із числа членів екіпажу чи пасажирів

30400         Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті

30500         Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з об’єктів їх зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30510         Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної зброї з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30520         Зникнення або викрадення боєприпасів з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30530         Зникнення або викрадення бронетехніки з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30540         Зникнення або викрадення артозброєння з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30550         Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30560         Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування, з використанням РР) з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30570         Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин (приладів або устаткування, де вони використовуються) з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30580         Зникнення або викрадення наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30600         Виявлення застарілих боєприпасів

30700         Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів

30800         Нещасні випадки

30810         Нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків

30820         Нещасні випадки в лісових, гірських масивах, печерах та інших рекреаційних зонах або інших важкодоступних місцях

30830         Нещасні випадки з людьми на воді

30840         Відрив прибережного льоду з людьми

30850         Викрадення людей

30860         Захоплення заручників

30870         Зникнення людей

30880         Нещасні випадки, інші

40000         НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ