Додаток 7

Шкала Травм (Trauma score)

 

Показник Оцінка в балах

Частота дихання:

- 10- 24 за хв.

- 25-35 за хв.

- > 36 за хв.

- 1-9 за хв.

- відсутнє

4

3

2

1

0

Глибина дихання:

- норма;

- знижена                      

1

0

Кровонаповнення капілярів:

- норма (<2 с.);

- знижене (> 2 с.);

- відсутнє

2

1

0

Систолічний тиск (мм.рт.ст.):

- > 90;

- 70-90;

- 50-69;

- < 50         

4

3

2

1

Кількість балів за шкалою Глазго:

- 14-15;

- 11-13;

- 8-10;

- 5-7            

5

4

3

2

Загальна сума балів за шкалою ТS             

Задовільний                  16

Середньої тяжкості                        15 - 11

Тяжкий      10 - 8

Вкрай тяжкий               7 - 3

Агональний                   2 - 0