Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

Просмотров: 1378Похожие книги

Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

Е.А. Голованенко - Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) для студентов-иностранцев подготовительного отделения

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України

В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.1