Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

Просмотров: 1257Похожие книги

Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання

А.В. Хоменко, доц. - Влияние флуктаций температуры поверхностей трения на динамическую фазовую диаграмму

И.Г. Воробьева - Общая химическая технология

- Обґрунтування параметрів та конструкцій струмних захоплювачів пристроїв завантаження – Фендьо О.М.