Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

Просмотров: 2561Похожие книги

Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition

- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.

- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.

А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.

- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.