Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

Просмотров: 2262



Похожие книги

Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму

В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій

Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України