Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

Просмотров: 3271Похожие книги

Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон

- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.

Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст

- Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компресорної машини – Козін В.М.