Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

Просмотров: 3817Похожие книги

Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB

Скаковская - Пособие по СР

Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

Маркевич В.Е. - Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти. 2010

О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень