Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 2

Просмотров: 1915Похожие книги

Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 1

Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 2

- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло

Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств

Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник