Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 2

Просмотров: 2037



Похожие книги

Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 1

Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 2

- Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами – Чайка О.Г.

І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування

В.М.Нагорний - Технічна діагностика машин