И.В.Савельев - Курс общей физики, том II. Электричество

Просмотров: 1419Похожие книги

И.В.Савельев - Курс общей физики, том II. Электричество

О.М.Волкова - Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

Ю.М. Лопаткін - Фізичний образ світу

Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.