В.Н. Агафонов - Математическое обеспечение ЭВМ. Логическое программирование. Сборник статей

Просмотров: 924Похожие книги

В.Н. Агафонов - Математическое обеспечение ЭВМ. Логическое программирование. Сборник статей

Рибальченко С. М. - Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону

Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3

Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці

За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р