В.Н. Агафонов - Математическое обеспечение ЭВМ. Логическое программирование. Сборник статей

Просмотров: 1015Похожие книги

В.Н. Агафонов - Математическое обеспечение ЭВМ. Логическое программирование. Сборник статей

Невідомий - Збірник методичних вказівок

Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації

А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання

Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин