А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

Просмотров: 827Похожие книги

А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів

- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.

- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.

С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій