А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

Просмотров: 876Похожие книги

А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

В.В. Бібик - Фізика твердого тіла

О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування

А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта

М.Д. Чемич - Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів