А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

Просмотров: 692Похожие книги

А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки

Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем

Павленко - Операційний менеджмент та його технологія

Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций