А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта

Просмотров: 3697Похожие книги

А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта

А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений

- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.

За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.

Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера