Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта

Просмотров: 2356Похожие книги

Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта

Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций

О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки

І.П. Каплун - Інтелектуальна власність