Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта

Просмотров: 2804Похожие книги

Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта

А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання

Косторной А. С. - Совершенствование энергетических и динамических характеристик центробежных насосов методом математического моделирования течения жидкости в проточной части

- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.

О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів