А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем

Просмотров: 5051Похожие книги

А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем

Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці

М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій

В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання

О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу