А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие

Просмотров: 2905Похожие книги

А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

- Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компресорної машини – Козін В.М.

С. О. Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій. Ч.2