Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен

Просмотров: 3224Похожие книги

Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен

В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин

- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.

Скаковская - Пособие по СР

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів