А.И. Михайлов - Семиотика и информатика

Просмотров: 1044Похожие книги

А.И. Михайлов - Семиотика и информатика

Э. Хант - Искусственный интеллект

И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.