А.И. Михайлов - Семиотика и информатика

Просмотров: 1197Похожие книги

А.И. Михайлов - Семиотика и информатика

О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання

С. О. Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій. Ч.2

І. Кобякова - Звіт про науково-дослідну роботу. Категорії типових та нетипових текстів