В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия

Просмотров: 1092Похожие книги

В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия

- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.

- Фізика. Біфуракційний аналіз динаміки одномодових твердо тільних лазерів – С.В. коломієць, І.О. Шуда

І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки

О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин