Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives

Просмотров: 1501Похожие книги

Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives

Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme

А.В. Неня - Організація баз даних та знань

А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами

І.А.Башлак - Тести з англійської мови для студентів та аспірантів