Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives

Просмотров: 762Похожие книги

Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives

Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme

О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон

Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.