РОЗДІЛ 3. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІСТИННОЇ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ БАЗОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ