СПИСОК  ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

ГВЧ

Генератор випадкових чисел.

ГПВП

Генератор псевдо випадкової послідовності.

ГПВЧ

Генератор псевдовипадкових чисел.

ДВЧ

Датчик випадкових чисел.

ЕОМ

Електронно-обчислювальні машини.

ЕММ

Економіко-математичне моделювання .

МНК

Метод найменших квадратів.

РВП

Рівномірна випадкова послідовність.