А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений

Просмотров: 900Похожие книги

А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений

В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования

В.В. Бібик - Фізика твердого тіла

Мелейчук С.С. - Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок

- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.