А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений

Просмотров: 1122Похожие книги

А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений

О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

І.Ю. Проценка - Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів. Монографія

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

С. Ю. Лебедєв - Фізична хімія