Анотація                                    

Твердотіла електроніка. Курс лекцій - А. І. Новгородцев

 

Міністерство освіти і  науки  України

 Сумський державний  університет

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС  ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни «Твердотіла електроніка»

для студентів спеціальностей

6.090803 «Електронні системи»,

6.090802 «Електронні прилади і пристрої»,

6.090804 «Фізична і біомедична електроніка»

заочної і денної форм навчання

 

 

 

      Затверджено

                                         на засіданні кафедри електроніки

                        і комп’ютерної техніки

                 як конспект лекцій

                                           з дисципліни

                           «Твердотіла електроніка»

                                     Протокол № 2 від  30.10.2007р.

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ   УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

До друку і в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                     В.Б. Юскаєв

 

КУРС  ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни «Твердотіла електроніка»

для студентів спеціальностей

6.090803 «Електронні системи»,

6.090802 «Електронні прилади і пристрої»,

6.090804 «Фізична і біомедична електроніка»

заочної і денної форм навчання

 

Укладачі:                                               А. І. Новгородцев,                                                                О.А.Борисенко,

                                                               О.М. Кобяков

 

Відповідальний за випуск                  О .А. Борисенко

 

Декан заочного інституту                   В.Я. Стороженко

Сум ДУ

      Декан фізико-технічного                    Г.С.Воробйов

      факультету СумДУ

 

Суми

Вид-во СумДУ

2007