5.1.1 Універсальні діоди

                До універсальних (високочастотних) діодів належать одноперехідні напівпровідникові прилади, що застосовують для випрямлення (при меншому електричному навантаженні), модуляції, детектування та інших нелінійних перетворювань електричних сигналів, частота яких не перевищує 1000 МГц. Третій елемент їх позначення – цифра 4.

                На високих частотах можна вважати, що діод має односторонню провідність, якщо , де - повні зворотний та прямий опори діода.

                При прямому вмиканні діода ємність  зашунтована малим диференційним опором (рисунок 3.5,а), і можна вважати . При зворотному вмиканні діода великий диференційний опір зашунтований ємністю , і тому на високих частотах .

                Тоді ; , і умовою односторонньої провідності є >>, або остаточно

.                        (5.1)

                Виконання цієї умови можливе при зменшенні ємності р-n-переходу. Це стає можливим при застосуванні точково-контактного або мікросплавного способів його виготовлення. Тому універсальні діоди – це здебільшого точкові або мікросплавні діоди. Останні розраховані на більші допустимі струми і мають кращі характеристики при зворотному вмиканні.

                ВАХ універсального діода (рисунок 5.1) не має ділянки насичення на зворотній гілці. Це пояснюється, зокрема, нагріванням унаслідок незадовільного відведення тепла й ударною іонізацією, що викликається неоднорідністю електричного поля у переході.

Рисунок 5.1 – ВАХ універсального діода

 

                До параметрів універсальних діодів належать, крім перелічених у п.4.1.1, ємність діодів при заданій зворотній напрузі, а також діапазон робочих частот і температур.