8.1.2 Максимально допустима потужність, що розсіюється колектором

                При проходженні струму через транзистор тепло виділяється головним чином на КП, оскільки саме він має найбільший електричний опір в усій транзисторній структурі. Відведення тепла від КП в БТ здійснюється за рахунок теплопровідності. Максимальна потужність розсіювання транзистора визначається максимально допустимою температурою його КП  і температурою навколишнього середовища , а також тепловим опором тепловідведення :

                     .                                               (8.6)

                З іншого боку, потужність, що розсіюється колектором, визначається струмом  та напругою ().  Робочий струм БТ не повинен перевищувати  - максимально допустимий  колекторний  струм, значення якого дається у довідниках. При > транзистор перегрівається, зростає ймовірність теплового пробою. Максимально допустима напруга  обмежується ймовірністю лавинного пробою КП і наводиться у довідниках. При цьому для більшості транзисторів .

                Отже, вибір робочого режиму БТ зумовлено трьома обмеженнями  (рисунок 8.3):

1)       - максимальним струмом колектора;

2)        - максимальною колекторною напругою;

3)        - максимальною потужністю, що розсіюється колектором. При перевищенні цих граничних параметрів БТ може вийти з ладу, надійність роботи транзисторної схеми різко зменшується.

Рисунок 8.3Фактори, що обмежують вибір робочої точки БТ зі спільним емітером