9.1 Принцип дії підсилювального каскаду на біполярному транзисторі