9.1.1 Схема зі спільною базою

                Схема транзистора підсилювача зі спільною базою зображена на рисунку 9.1. При відсутності вхідного сигналу() у вхідному колі БТ діє напруга спокою , створена за рахунок джерела , і проходить струм  - емітерний струм спокою. У вихідному колі діють відповідно напруга  (від джерела ) і струм . У колі бази =-. Початковий режим БТ – активний.

               Рисунок 9.1Підсилювальний каскад зі спільною базою

 

                При надходженні на вхід схеми сигналу  починається динамічний режим роботи БТ. Практично вся напруга  виділяється на резисторі , і тоді напруга  змінюватиметься за законом

.

Часові діаграми напруги і струмів каскаду показано на рисунку 9.2. Оскільки БТ працює в активному режимі, разом зі зміною  змінюватимуться емітерний , колекторний  струми, а також напруга на колекторі  (рисунок  9.2). Колекторна напруга змінюється за законом

 

.

 

             Коефіцієнт підсилення за потужністю в схемі зі спільною базою

дорівнює коефіцієнту підсилення за напругою, оскільки Кі = 1: Кр=Кu.

      Недоліком схеми зі спільною базою є велика розбіжність у величинах вхідного і вихідного опорів підсилювальної  ступені. Для виправлення цієї ситуації необхідно використати узгоджувальні трансформатори, що  приводить до збільшення  габаритів і ціни підсилювача.

Рисунок 9.2Часові діаграми напруг і струмів транзисторного каскаду зі спільною базою

 

                З діаграм бачимо, що вхідна  і вихідна  напруги схеми змінюються у фазі одна стосовно іншої (каскад за схемою зі спільною базою не інвертує вхідного сигналу). Амплітуда  може бути більшою за амплітуду вхідного сигналу, якщо відповідно вибрати величину колекторного опору , тобто в цьому випадку каскад підсилює напругу. Процес підсилення полягає в перетворенні енергії джерела живлення  в енергії вихідного сигналу. При цьому транзистор відіграє роль своєрідного регулятора, який керує струмом джерела . Величина і форма вихідної напруги залежать не тільки від величини і форми вхідного сигналу, величини , але й від вибору положення початкової робочої точки на характеристиках БТ (,,,).