9.1.2  Схема зі спільним емітером

                Схема транзисторного підсилювача зі спільним емітером зображена на рисунку 9.3, а часові діаграми пристрою – на рисунку 9.46. Режим спокою забезпечується двома джерелами -  (напруга  і струм ) і  (напруга  і струм ). Напруга колектора

                =-.

Рисунок 9.3Підсилювальний каскад  зі спільним емітером

Рисунок 9.4Часові діаграми напруг і струмів транзисторного каскаду зі спільним емітером

У режимі підсилення вхідного сигналу під час додатного півперіоду вхідної напруги пряма напруга ЕП транзистора зменшується, струм бази  та колектора  також зменшуються, що викликає збільшення напруги колектора . Якщо робота відбувається на лінійній ділянці характеристики транзистора, то форми змінних складових струмів бази і колектора збігаються з формою вхідної напруги, а зміна напруги на колекторі, зумовлена змінною складовою колекторного струму, є протифазною стосовно вхідної напруги. Отже, схема підсилювального каскаду на БТ зі спільним емітером є схемою яка інвертує вхідний сигнал. Як випливає з попереднього матеріалу, схема рисунка 9.3 здатна підсилювати не лише напругу, а й струм.