9.2.1 Схема з фіксованим струмом бази

                Схему зображено на рисунку 9.5. Зміщення ЕП у транзисторі цього каскаду здійснюється за рахунок струму бази спокою , який проходить від джерела  через резистор . При цьому напруга на ЕП  визначається вхідним опором БТ. Опір резистора  дорівнює

                                                ,                              (9.1)

тобто можна вважати, що .                                                     (9.2)

 

Рисунок 9.5Транзисторний каскад з фіксованим струмом бази

 

                Каскад рисунка 9.5 називається каскадом з фіксованим струмом бази завдяки формулі (9.1), тобто струм бази  не залежить від параметрів транзистора.

                Недоліком каскаду рисунка 9.5 є те, що в ньому важко встановити обраний режим спокою при застосуванні транзистора з великим розкидом параметра  без зміни опору . Наприклад, у транзистора ГТ 311 Ж промисловий розкид параметрів  становить від 50 до 200. Оскільки струм  не залежить від властивостей БТ, то при заміні транзистора струм колектора  може змінюватися в 4 рази, і початкова робоча точка може вийти з області активного режиму на характеристиках, що для підсилювача небажано. Другим істотним недоліком каскаду є те, що в схемі не враховується температурний дрейф характеристик і параметрів БТ, завдяки якому струм  при збільшенні температури зростає.