9.2.2  Схема з фіксованим потенціалом бази

                Схему показано на рисунку 9.6. Потрібний режим спокою транзистора забезпечується фіксованою напругою на                            базі, що утворюється за допомогою подільника напруги                                               на резисторах  та .

Рисунок 9.6Транзисторний каскад з фіксованим потенціалом бази

 

                Опір  дорівнює

                                                ,                                       (9.3)

де  - струм подільника напруги. Звичайно =(3-5) .

                Опір  можна розрахувати за формулою

                                .                                                     (9.4)

При >> можна вважати, що напруга

                                                             (9.5)

не залежить від властивостей транзистора. Тому схема рисунка 9.6 називається схемою з фіксованим потенціалом бази. Суттєвий недолік даної схеми – температурний дрейф колекторного струму – вимагає застосування спеціальних заходів температурної стабілізації.