11.1.2 Статичні прохідні (стокозатворні)  характеристики

                Це залежності . На рисунку 11.8 показані стокозатворні характеристики польового транзистора КП 103 М.

 

Рисунок 11.8Статичні прохідні характеристики ПТУП

 

Їх вигляд пояснюється розглянутим принципом роботи ПТУП. При збільшенні стокової напруги зростає струм стоку, і тому прохідна характеристика змішується вгору.

                Стокозатворна характеристика може бути апроксимована формулою

,                                              (11.9)

де  - початковий струм стоку (при =0).

                При напрузі відсічення   (у КП 103 М вона приблизно дорівнює 5 В) струму стоку 0.

                Точної рівності з нулем не буде, оскільки навіть при повному перекритті каналу через транзистор проходить зворотний струм p-nпереходу  - струм .