12.3.3 Транзистори з статичною індукцією

                Це різновид потужних ПТУП з структурою, показаною на рисунку 12.9.

 

                    а)                                       б)                              в)

Рисунок 12.9Структура ПТУП зі статичною індукцією (а), вигляд структури збоку (б), вихідні характеристики (в)

 

Вихідні характеристики ПТУП зі статичною індукцією не мають пологих ділянок, тобто вихідний опір приладів досить малий.

                Транзистори мають дуже короткий канал і малу відстань від витоку до затвора (приблизно 10 мкм). Підвищення їх потужності забезпечується багатоканальною будовою і малими розмірами областей затвора, циліндричних за формою (діаметр приблизно дорівнює 25 мкм). При збільшенні напруги  наростає струм стоку, обмеження якого не відбувається внаслідок того, що канал (область між затворами) короткий, затвор малий, і збільшення  призводить до зменшення результуючої напруги на затворі стосовно витоку. Збільшення негативної напруги на затворі приводить до необхідності збільшення напруги  для компенсації запірної дії , і тому вихідні характеристики при збільшенні  зсуваються вправо.