14.1 Загальні відомості

 

Електронні пристрої та системи, в яких використовують разом із традиційними електричними ефектами неелектричні, покладено в основу нового напряму в електроніці – оптоелектроніки.

   Оптоелектроніка – це галузь електроніки, в якій визначаються як оптичні, так і електронні явища в кристалах, а також розглядаються питання перетворення оптичних сигналів у електричні й навпаки.

Практичним завданням оптоелектроніки є створення оптоелектронних приладів, до яких належать різноманітні джерела світла, фотоприймачі, індикатори, лінії зв’язку, оптрони тощо. Всі ці прилади знаходять широке застосування в галузі промислової електроніки. Розглянемо деякі приклади оптоелектронних напівпровідникових приладів.