Список скорочень

 

ВАХ – вольт-амперна характеристика

ВД – випрямлювальний діод

ВЗ – валентна зона

ЗЗ – заборонена зона

ЗП – зона провідності

ЕРС – електрорушійна сила

НП – напівпровідник

ОД – обернений діод

ТД – тунельний діод

ТКН – температурний коефіцієнт напруги

АР – активний режим

БТ – біполярний транзистор

ЕП – емітерний перехід

ІР – інверсний режим

КП – колекторний перехід

НП – напівпровідник

РВ – режим відсічення

РН – режим насичення

ССБ – схема зі спільною базою

ССЕ – схема зі спільним емітером

ССК – схема зі спільним колектором

ЕРС – електрорушійна сила

ККД – коефіцієнт корисної дії

МДН – метал-діелектрик-напівпровідник

МОН метал-окис-напівпровідник

НПП напівпровідниковий прилад

ПЗЗ прилад з зарядовим  звязком

ПТ польовий транзистор

ПТУП польовий транзистор з керувальним p-n – переходом