8.6.2.2 Призначення, характеристики і загальна будова затвора

 

Призначення затвора та вимоги до його конструкції.

Затвор гармати призначений для: надійного замикання каналу ствола; здійснення пострілу; екстракції гільзи.

Конструкція затвора 100-мм ПТП МТ-12 забезпечує: повторне зведення ударного механізму на випадок осічки; запобігання від пострілу при неповністю замкненому затворі; автоматичне закривання та відкривання затвора при стрільбі.

За найбільш важливими ознаками розрізняють такі основні типи затворів:

за ступенем автоматизації: автоматичні; напівавтоматичні; не- автоматичні;

за способом обтюрації* порохових газів: гільзової обтюрації;

безгільзової обтюрації;

за типом замикаючої деталі: клинові (вертикальні і гори-зонтальні); поршневі (двотактні і тритактні).

Автоматичний затвор – такий, у якому всі операції з перезаряджання та здійснення пострілу автоматизовані.

Напівавтоматичний затвор - у якому автоматизована частина операцій з перезаряджання та здійснення пострілу.

Залежно від наявності гільзи затвори можуть бути гільзової або безгільзової обтюрації.

Клиновий затвор - затвор, у якому основною замикаючою деталлю є клин; у поршневих затворах - поршень.

* Примітка: Обтюрація - запобігання прориву порохових газів.

 Затвор у МТ-І2 - клиновий, вертикальний, напівавтоматичний, гільзової обтюрації.

Основні вимоги до конструкції затворів:

надійність - надійне замикання каналу ствола, яке зробило б неможливим передчасно відкривання затвора та забезпечило б добру обтюрацію порохових газів;

безпека в роботі - досягається наявністю запобіжних механізмів та блокуючих пристроїв, які роблять неможливим випадковий або передчасний постріл;

безвідмовність - працездатність затвора за будь-яких умов експлуатації при дотриманні правил поводження і нечутливість до частого розбирання та забруднення;

зручність у по¬водженні - зручне відкривання та закривання при будь-яких кутах підвищення, можливість повторного зведення, автоматизація операцій; простота та зручність за¬міни найбільш важливих деталей; технологічність конструкції; простота виготовлення, розбирання та складання; взаємозамінність деталей.

Залежно від призначення і будови до затворів можуть встановлюватись ще й спеціальні вимоги.

 Загальна будова затвора 100-мм ПТП МТ-12.

Відповідно до призначення затвора до його складу входять такі механізми: замикаючий; ударно-спусковий; екстракції (умовно їх можна назвати основними), а відповідно до функцій, які забезпечує конструкція затвора, ще й такі механізми: повторного зведення; запобіжний; автоматика (умовно їх можна назвати допоміжними).