8.8.3 Призначення і будова ходової частини

 

Ходова частина гармати виконує функцію лобової опори при стрільбі та візка при транспортуванні. Вона включає:підвіску з підресорюванням та колесами;механізм самоустановки нижнього станка;механізм виключення підресорювання.

 

Підвіска  МТ - І2 балансирна, складається  з лівої та правої  частин, з'єднаних між собою тягою.

Кожна з частин складається з: втулки передньої; балансирів (верхнього та нижнього); шипа колеса; важеля регулювання торсі-онного вала; торсіонного вала; гідравлічного амортизатора.

 

Торсіонний вал та гідроамортизатор утворюють підресорюван¬ня; на шип колеса насаджена втулка колеса з колесом.

Втулка  передня  зв’язує  верхній  балансир  із нижнім   станком; вона має шліци: на внутрішній поверхні - під головку торсіона; на зовнішній поверхні - під вушко балансира.

Розміщується вушко нижнього станка на текстолітових втулках.

Балансири  з’єднують  колесо з нижнім станком; у середній частині верхнього балансира  є отвір під стопор виключення підресорю¬вання .

Торсіонний  вал  одним  кінцем  закріплений   у  втулці  передній, а  іншим - у шліцах важеля регулювання торсіонного вала. Він сприймає удари від підвіски і гасить їх, зменшуючи  руйнівну  дію дороги на лафет.

Гідравлічний амортизатор поглинає коливання гармати, які виникають при наїзді на нерівності  дороги.

Механізм виключення підресорювання виключає підресорю-вання при переведенні гармати у бойове положення, одночасно включаючи механізм самоустановки  нижнього станка. Він розміщений у важелі виключення підресорювання і являє собою стакан, запресований в отвір важеля, в якому розміщені пружини та стопор. При розведенні станин вони своїми упорами натискають на стопори, а ті, стискуючи пружини,  входять в отвори верхніх балансирів.

Механізм  самоустановки  нижнього  станка – паралело-грамного типу, призначений для вирів¬нювання площі  вогню в бойовому положенні гармати. Він  включає:важіль виключення підресорювання;важіль тяги зі стежкою; тягу.

Рух передається з верхнього балансира на важіль виключення підресорювання, важіль тяги, на тягу, а з неї - на важіль тяги (з іншого боку гармати), важіль виключення підресорювання та верхній балансир, примушуючи його перемішатися в напрямку, протилежному щодо іншого балансира.

Щитове прикриття

Щитове прикриття  призначене для захисту обслуги та частин гармати від дії куль та осколків, а також від дії дульної хвилі під час пострілу.

Воно складається з: основного щита;нижнього щита; двох рухомих щитків, які прикривають підйомну частину гармати.

Основний щит має вікна для прицілів, які в похідному положенні прикриті дверцятами: великим; середнім; малим.

Дверцята утримуються закрутками.