8.8.5 Призначення, будова і дія поворотного механізму

 

Поворотний  механізм призначений для наведення гармати в го-ризонтальній площині, гвинтового типу.

 Механізм  складається  з: маховика з рукояткою; труби із втулкою; гвинта з вушком; вилки з пальцем; сферичної опори; чохла з пружиною.

Маховик з рукояткою - задають рух механізму.

Труба  з маточиною  та  гвинт  утворюють гвинтову (корінну) пару, яка за¬безпечує: виграш у зусиллі при наведенні; перетворення обертального руху в поступальний; точність наведення; незбивання наводки (як само гальмівна пара).

Труба за допомогою сферичної опори закріплена на верхньому станку і з'єднана з маховиком, а гвинт через вушко з'єднаний із вилкою.

Вилка  з пальцем  встановлені  в нижньому станку, з'єднані з гвинтом через його вушко. Поступальний рух гвинта відносно маточини приводить до повороту поворотної частини гармати відносно нижнього станка.

Сферична опора дозволяє трубі повертатися в обоймі кронште-йна верхнього станка, чим усувається перекошування частин механі-зму.

Підпружинений чохол захищає  деталі механізму від пилу і бру-ду.