10.1.1.5 Перевірка прицільних пристроїв

 

1. Вивірка контрольного рівня.

Виконується в бойовому положенні гармати. Контрольні площа-дки повинні бути очищеними від сторонніх предметів і мастильних матеріалів і протертими насухо.

Порядок вивірки.

Установити контрольний рівень на контрольну площадку гарма-ти (по зрізу рисок) у поздовжньому напрямку.

Надати стволу горизонтального положення, повітряна кулька рівня знаходиться в середньому положенні.

Розвернути контрольний рівень на 180°. Якщо кулька залиши-лась в середньому положенні, то рівень вивірений. Допускається по-милка не більш ніж на 1/4 поділки шкали рівня. Якщо кулька змістилася від середини, то слід:

а) відлічуючи оберти маховика підйомного механізму, вивести кульку контрольного рівня в середнє положення (таким чином, величина помилки рівня буде виміряна в обертах маховика);

б) повернути підйомну частину назад на половину величини помилки і вивести кульку рівня в середнє, положення за допомогою вивірного гвинта рівня (таким чином, половина помилки усувається вивірним гвинтом, а інша половина - підйомним механізмом);

в) повернути рівень на 180° і повторити дії, що викладені в пунктах а) і б) (повторювати, поки кулька рівня після його повороту не залишиться в середньому положенні).

2. Вивірка нульових установок.

Виконується після вивірки контрольного рівня.

Порядок вивірки:

1. Відгоризонтувати гармату, для чого:

а) установити контрольний рівень на поперечну площадку казенника і, працюючи поворотним механізмом, вивести повітряну кульку в середнє положення;

б) установити рівень на поздовжню площадку казенника і вивести кульку рівня в середнє положення, працюючи підйомним механізмом.

2. Відгоризонтувати приціл, для чого:

а) установити контрольний рівень на гніздо панорами в поперечному напрямку і вивести його повітряну кульку в середнє положення за допомогою механізму поперечного коливання.

Повинно бути: кулька поперечного рівня прицілу – в середньому положенні. Якщо це не так,  відрегулювати поперечний рівень прицілу гвинтами регулювання;

б) повернути контрольний рівень на 90° у поздовжному напрямі;

в) установити на механізмові кутів місця цілі установки 30-00;

г) працюючи механізмом кутів прицілювання, вивести кульку контрольного рівня  в середнє положення; зняти контрольний рівень.

Повинно бути:

на шкалах механізму кутів прицілювання - 0-00;

на шкалі дистанційного барабана - 0;

кулька поздовжнього рівня прицілу - в середньому положенні.

Якщо відлік на шкалах не відповідає цим вимогам - шкали розфіксувати, змістити в необхідне положення, зафіксувати.

Якщо кулька поздовжнього рівня не знаходиться в середньому положенні, то слід вивести її в це положення за допомогою механізму кутів місця цілі, а потім змістити його шкали так, щоб вони показували 30-00.

Завдяки цьому  нульовим установкам прицілу (приціл 0-00, рівень 30-00) відповідатимуть горизонтальне положення ствола  і осі поздовжнього рівня прицілу.

3. Вивірка нульової лінії прицілювання.

Виконується після вивірки нульових установок.

1. Підготовка гармати:

вийняти з клина ударник, бойову пружину і кришку ударника;

користуючись рисками, установити перехрестя з ниток на дульному зрізі ствола;

спостерігаючи через отвір в дзеркалі клина, навести перехрестя у віддалену точку (не ближче 1000 м) або в праве нижнє перехрестя на щиті, встановленому не ближче 50 м.

2. Установити панораму ПГ-1М в гніздо і зафіксувати її. За допомогою механізмів кутоміра та відображувача навести прицільну марку панорами в точку наводки (ліве верхнє перехрестя на щиті).

Повинно бути:

на шкалах відображувача 0-00;

на шкалах кутоміра 30-00.

Це означає, що оптична вісь панорами паралельна осі клапана ствола. За необхідності розфіксувати шкали, змістити їх, зафіксу-вати шкали.

3. Установити приціл ОП4М-45 і зафіксувати його. Механізмами кутів прицілювання та бокових упереджень навести прицільну марку в точку наводки (друге перехрестя зліва вгорі на щиті).

Повинно бути:

горизонтальна лінія в полі зору прицілу повинна проходити

через нульові позначки дистанційних шкал;

вертикальна лінія повинна проходити через "0" шкали бокових упереджень.

Це означає, що оптична вісь прицілу паралельна осі каналу ствола.

За необхідності:

розфіксувати і відкрити кришки корпусів механізму вивірки;

обертанням гайок механізмів домогтися необхідного збігу.