Анотація

 

Артилерійське озброєння та боєприпаси - А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Суми

«Видавництво СумДУ»

2010

УДК 623.42/.43(075.8)

ББК  68.514-я73

Д 36

 

Рецензенти:

О.С. Кузема  – доктор фізико-матемаичних наук, професор

(Сумський національний аграрний університет);

В.С. Іваній –  кандидат фізико-математичних наук, пофесор 

(Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка);

Р.Ю. Лопаткін – кандидат фізико-математичних наук, доцент

(Інститут прикладної фізики)             

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-5422  від 21.06.2010р.)

 

Дерев’янчук А. Й.

Д 36        Артилерійське озброєння і боєприпаси: навчальний посібник

/А. Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест.– Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 415с.

       ISBN 978-966-657-302-8

У навчальному посібнику розглянуто будову артилерійських гармат 2С3М, Д-30, МТ-12 та боєприпасів до них.

Систематизовано відомості про сучасні артилерійські гармати та боєприпаси, подається склад артилерійського комплексу та його елементи, розглянуті типові схеми будови артилерійських гармат.

Окремі розділи посібника присвячені будові боєприпасів, а саме: снарядів, підривників, бойових зарядів і їх експлуатації.

Крім того, в посібнику розглядається конструкція складових механізмів, агрегатів самохідної та причіпної гармат і протитанкової пушки та надаються основні положення з підготовки стрільби.

Посібник може бути використаний як викладачами, слухачами і студентами ВНЗ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і командирами артилерійських підрозділів.

УДК 623.42/.43(075.8)

ББК  68.514-я73

 

© Дерев’янчук А.Й., Шелест М.Б , 2010

ISBN 978-966-657-302-8     © Видавництво СумДУ, 2010