3.5  Призначення, принцип будови та дії основних механізмів та пристроїв підривників

 

Виходячи з призначення підривників, тактико-технічних і виробничо-економічних вимог до них і враховуючи діючі на них сили, підривники можуть мати такі основні механізми та пристрої: ударні механізми, бокобійні пристрої, запобіжні та контрзапобіжні  пристрої, запалювальні механізми, сповільнювальні пристрої, диста-нційні пристрої, самоліквідуючі пристрої, установлювальні пристрої, механізми далекого зведення, пристосування для ізоляції капсулів, детонуючі пристрої.

Конструкції деяких підривників мають більш складні механізми, які поєднують у собі частину перелічених механізмів та пристроїв. Наприклад, запобіжно-звідні або запобіжно-детонуючі механізми та пристрої, які будуть розглянуті при вивченні конкретних зразків підривників.