3.10  Детонуючі пристрої

 

Призначені для забезпечення детонації розривного заряду снаряда. У підривниках запобіжного типу детонуючі пристрої склада-ються з таких основних елементів: капсуль-детонатора або іскрового електродетонатора, передаточного заряду, детонатора.

Підривники напівзапобіжного типу не мають передаточного заряда. Призначення елементів та їх будова розглянуті у попередніх розділах.