6.2.2 Призначення, характеристика та загальна будова затвора

 

Затвор призначений для: надійного замикання каналу ствола; здійснення пострілу; екстракції гільзи.

Конструкція затвора забезпечує: утримання снаряда в каналі ствола під час заряджання при будь-яких кутах підвищення ствола; повторне зведення ударного механізму у разі осічки; запобігання здійсненню пострілу при неповністю замкненому затворові; автоматичне закривання та відкривання затвора.

Затвор клиновий, вертикальний, напівавтоматичний з безударною автоматикою копірного типу.

Елементи затвора розміщуються в казеннику та на лівій і правій його щоках; частина елементів затвора винесена на огород¬ження люльки.

Відповідно до призначення та функцій затвор містить: зами-каючий механізм; ударно-спусковий механізм; механізм екстракції гільзи; запобіжний механізм; затримуючий механізм; механізм повторного зведення; автоматику.

Механізми, які виконують функції, що визначаються призна¬ченням затвора, умовно можна віднести до основних механізмів. Це замикаючий, ударно-спусковий та механізм екстракції. Інші механізми можна вважати допоміжними. Наявність основних механізмів властива для всіх затворів, а допоміжних  - визна¬чається конструкцією кожного окремо взятого затвора.