7.3.2 Призначення та загальна будова підвіски

 

Підвіска призначена для інтенсивного гасіння коливань корпусу машини, які виникають при русі по пересіченій місцевості, а також при подоланні перешкод.

Підвіска – індивідуальна, торсійна.

До неї належать: торсійні вали; балансири; блоки підвіски; обмежувачі ходу балансирів; амортизатори.

Торсійний вал є пружним елементом підвіски. Він з'єднується з віссю балансира за допомогою трикутних шліців.

Шліци нарізані на внутрішній поверхні осі балансира і на головках торсіона. Другий кінець торсійного вала жорстко закріплений у блоці підвіски протилежного борту за допомогою трикутних шліців.

Від по вздовжніх зміщень торсіон кріпиться розрізними сухарями.

Принцип дії торсійного вала: враховуючи, що один кінець торсійного вала нерухомо закріплений у корпусі, а інший –  у балансирі, то при наїзді колеса на перешкоду балансир повертається, що призводить до закручення торсійного вала і пом'якшення поштовхів і ударів, які сприймаються корпусом.

Торсійні вали, ліві і праві, відрізняються один від одного напрямом попередньої закрутки, яка вказана на торці великої головки („лів”, „пр”). Ліві торсіони встановлені в балансирах лівого борту, а праві– в балансирах правого борту.

Балансир призначений для з'єднання опорних котків з торсіо-нами.

Балансир штампований. В отвори головок балансира запресову-ються вісь балансира і вісь колеса. Осі опорних котків установлені під кутом до осей балансирів, що створює розвал котків, який забезпечує більш рівномірний розподіл навантаження на внутрішні і зовнішні гумові бандажі опорних котків.  

Вісь балансира обертається у двох бронзових втулках, які запре-совані у блок підвіски.

Блок підвіски вварений у корпус.Змащування передніх втулок осей балансирів здійснюється ззовні машини через свердлення в блоках підвіски, закритих пробками.

Змащування задніх втулок передніх і задніх балансирів здійснюється через отвори у блоках підвіски з боку днища. Отвори закриваються пробками.

Обмежувачі ходу балансирів служать для обмеження кута закрутки торсійних валів.

На машині встановлені обмежувачі двох типів: буферні пружини і жорсткі упори (рис. 7.26).

Буферні пружини передніх і задніх опорних котків – подвійні, а в других і п'ятих – одинарні.

 

 

Подвійні і одинарні буферні пружини установлюються в крон-штейни і закріплюються болтами.

Обмежувачами ходу балансирів третіх і четвертих опорних кот-ків є жорсткі упори, які приварені до бортів корпусу машини.

Гідравлічний амортизатор (рис. 7.27) призначений для гасіння коливань корпусу і часткового поглинання поштовхів і ударів при русі машини по нерівностях.

Гідравлічний амортизатор – поршневий, гідравлічний, двосторо-нньої дії.

Кількість амортизаторів – 4 шт.

Рідина для амортизаторів – трансформаторне масло.

Кількість масло – 1,45 л (в кожному гідравлічному амортизато-рі).

Гідравлічні амортизатори встановлені на передніх і задніх опо-рних котках і кріпляться віссю через вушко до кронштейна, прива-реного до борту.

Гідравлічний амортизатор складається з :

циліндра з компенсаційною камерою; поршня з клапаном прямого ходу; клапана зворотного ходу.

Принцип дії амортизатора. Гасіння коливань корпусу машини відбувається через перетворення кінетичної енергії коливального руху машини в теплову за рахунок тертя між шарами рідини, яка перетікає через малі (калібровані) отвори з однієї порожнини амортизатора в іншу.

Робота амортизатора. При ході опорного котка угору циліндр амортизатора переміщається стосовно поршня догори. Масло з порожнини „А” через постійно відкритий отвір "а" перетікає в порожнину „Б”. Частина масла перетікає через отвір у клапані до компенсаційної камери „В”.

При різкому наїзді на перешкоди значно збільшується тиск рідини в порожнині „А”. При цьому відкривається розвантажувальний клапан прямого ходу. Цим забезпечується швидше перетікання рідини в порожнину "Б". Частина рідини витікає через отвір "б" у порожнину "Б" компенсаційної камери, оскільки об'єми порожнини "А" і "Б" неоднакові (частину об'єму порожнини "Б" займає шток).

При зворотному ході опорного котка рідина перетікає у зворотному напрямку через клапан зворотного ходу з порожнини „Б” до порожнини „А”. Частина рідини з компенсаційної камери повертається до порожнини „ А” через клапан.

Для заправки масла в амортизатор служить отвір із пробкою у компенсаційній камері. Робочою рідиною є трансформаторне масло – 1,45 л.