7.3.3 Призначення та загальна будова гусеничного рушія

 

Гусеничний рушій призначений для надання машині поступального руху за рахунок крутного моменту, який передається від двигуна через силову передачу до ведучих коліс.

Гусеничний рушій складається з :

 двох гусениць; двох ведучих коліс; двох напрямних коліс із механізмами натягу гусениць;

12 опорних котків; 8 підтримуючих роликів.

Гусениці – металеві, дрібноланкові з гумо-металевим шарніром, цівкового зачеплення.

Кожна гусениця складається з однакових траків, з'єднаних між собою шестигранними пальцями з гайками через гумо-металевий шарнір.

Трак (рис. 7.28) являє собою фасонну відливку з напрямним гребенем і 5 вушками, три з яких розташовані з одного боку, а два - з іншого.

 

Крайні вушка тривушкового боку одночасно є цівками, за допо-могою яких створюється зачеплення трака із зубцями вінця ведучого колеса (зірочки).

Гладка поверхня траків по обидва боки гребенів служить біго-вою доріжкою для опорних котків. Поверхня траків, яка стикається з ґрунтом, має ребра і грунтозачіпи, які збільшують жорсткість траків і поліпшують зчеплення гусениць із ґрунтом. На грунтозачепах траків для зменшення їх зносу наплавлений твердий сплав.

Гребінь трака служить для запобігання гусениці від спадання при повороті і руху з креном, а також для напрямку руху гусениці по опорних котках, підтримуючих роликах і напрямних колесах.

В отвори вушок трака з натягом запресовуються гумо-металеві втулки з шестигранним отвором. В отвори втулок забивається шестигранний палець, за допомогою якого траки з'єднуються один з одним. На палець з обох боків нагвинчуються гайки, які пере-шкоджають потраплянню абразивних речовин у з'єднання палець-втулка.        

Гайки затягуються моментом 30–35 кгм, що дорівнює зусиллю 70 кг на плечі 500мм.

Ведучі колеса у процесі взаємодії з гусеницями створюють тягове зусилля, завдяки якому машина пересувається на опорних котках по внутрішніх поверхнях траків гусениць.

Розташування ведучих коліс – переднє.

Ведуче колесо складається з : маточини колеса; двох шарико-підшипників; двох зубчастих вінців.

Змащування підшипників здійснюється через отвір у маточині колеса. Для уникнення попадання до підшипників колеса пилу, грязі і води на колесі встановлено самопідтискний сальник.

Опорні котки (рис. 7.29) призначені для опори корпусу машини на бігові доріжки гусениць.

Машина має по шість опорних котків з кожного борту. Котки лівого борту зміщені назад на 105 мм відносно котків правого борту. Таке розташування котків обумовлюється зміщенням торсійних валів підвіски.

Коток складається з двох алюмінієвих дисків, на ободи яких навулканізовані гумові бандажі.   

Передні та задні котки встановлюються на двох роликопід-шипниках і одному шарикопідшипнику. Коток від осьового перемі-щення утримується гайкою. Для запобігання зносу алюмінієвих дис-ків котків гребенями траків з внутрішнього боку до дисків запресовані сталеві кільця.

 

Напрямне колесо (рис. 7.30) служить для спрямування гусениці при її перемотуванні під час руху, а разом з механізмом натягу - для зміни натягу гусениці.

Колесо – лите з розширеними ободами для очищення бігової дорі-жки гусениці від льодового покриву.

Механізм натягу гусениць складається з :

важеля, встано-вленого на шліцах осі кривошипа; осі важеля з гвинтом; осі кронштейна; кронштейна, привареного до кормового листа корпусу.

Для доступу до гвинтів механізмів натягу у задньому листі кор-пусу є два люки, які закриваються броньованими кришками. Кришки мають скоби для стопоріння головки гвинта механізму натягу.

Змащування кривошипа проводиться через отвір на щоці криво-шипа.

Підтримуючі ролики (рис. 7.31) підтримують і направляють верхню стрічку гусениці при перемотуванні її під час руху машини.

На кожному борту машини встановлено по чотири підтри-муючих ролики, з них два з одинарним, два з подвійним бандажем. Змащування підшипників здійснюється через отвір у кришці, який закривається пробкою.