7.4.1. Види і періодичність проведення технічного обслуговування базового шасі СГ 2С3М

 

Правильне і своєчасне обслуговування забезпечує постійну бойову готовність, безвідмовну дію агрегатів і механізмів і збільшує їхні міжремонтні терміни.

До обслуговування машини входять: заправка машин експлу-атаційними матеріалами; чищення і миття; огляд, регулювання і змаще-ння агрегатів, механізмів; усунення виявлених під час огляду несправ-ностей.

Для машин, що знаходяться в експлуатації, встановлені такі види ТО:

контрольний огляд (КО); щоденне технічне обслуговування (ЩТО); технічне обслуговування №1 (ТО-1); технічне обслуговува-ння №2 (ТО-2); сезонне обслуговування (СО).

 

Контрольний огляд проводиться перед кожним виходом і на малих привалах з метою перевірки готовності машини до руху.

Тривалість огляду перед виходом         – 30хв.

Тривалість огляду на малих привалах – 7 хв.

 

Щоденне технічне обслуговування (ЩТО) проводиться після кожного виходу машини незалежно від кількості пройдених кіло-метрів.

Мета обслуговування: перевірити і підготувати машину до пода-льшої експлуатації, виконати роботи, які передбачені об’сягом обслуго-вування.

Тривалість ЩТО – 3–4 год.

 

Технічне обслуговування № 1 проводиться через кожні 1000–1100 км.

Мета обслуговування: перевірити технічний стан машини і привести її до готовності до подальшої експлуатації.

Тривалість – 5–13 год.

 

Технічне обслуговування № 2 проводиться через кожні 2000–2200 км.

Мета обслуговування: перевірити технічний стан машини і приведенні її до повної готовності до подальшої експлуатації.

Тривалість – 8–13 год.

 

Сезонне обслуговування (СО) проводиться два рази на рік при переводі машини на весняно-літній або осінньо-зимовий період експлуатації і поєднується з одним із видів технічного обслуговування №1 або №2.