Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow912
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.743
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.667
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin639
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.616
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.546
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1745
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля855
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений666
Козырев Н. А. - Избранные труды734
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1445
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.963
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1352
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1606
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.2645
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3598
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений675
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора635
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)792
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия540
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives481
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme506
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин582
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів530
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання804
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці753
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography571
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення660
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей822
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник558
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці489
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра608
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk467
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ554