Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow1382
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1170
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.1143
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1029
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.971
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.855
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2548
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1229
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1109
Козырев Н. А. - Избранные труды1221
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2202
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1428
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1870
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.11094
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.21174
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31086
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений1087
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора1093
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)1286
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия941
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives811
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme843
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин922
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів855
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання1330
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці1265
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography953
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення1215
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей1606
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник958
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці812
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра1065
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk788
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ942