Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow879
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.718
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.646
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin618
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.591
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.523
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1686
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля823
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений637
Козырев Н. А. - Избранные труды710
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1396
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.932
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1310
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1577
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.2621
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3575
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений654
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора617
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)764
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия519
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives467
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme475
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин552
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів506
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання775
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці723
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography549
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення632
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей790
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник538
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці463
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра590
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk448
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ533