Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow1216
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1036
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.996
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin893
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.856
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.760
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2300
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1095
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений954
Козырев Н. А. - Избранные труды1056
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1968
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1235
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1712
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1899
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.21004
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3943
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений936
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора941
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)1088
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия798
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives684
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme716
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин800
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів736
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання1174
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці1111
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography798
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення997
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей1329
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник838
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці698
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра916
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk678
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ799