Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow959
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.785
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.711
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin682
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.657
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.577
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1823
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля902
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений702
Козырев Н. А. - Избранные труды786
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1531
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1013
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1413
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1645
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.2705
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3662
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений720
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора676
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)835
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия579
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives519
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme544
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин626
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів560
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання869
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці814
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography610
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення713
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей879
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник592
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці529
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра670
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk507
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ605