Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow1561
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1332
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.1332
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1185
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.1140
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.966
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2828
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1397
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1245
Козырев Н. А. - Избранные труды1447
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2551
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1640
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников2022
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.11314
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.21389
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31248
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений1269
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора1295
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)1470
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия1093
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives1026
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme987
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин1076
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів980
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання1565
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці1462
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography1121
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення1446
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей1885
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник1096
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці950
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра1258
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk927
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ1131