Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow1348
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1141
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.1107
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1001
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.947
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.835
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2496
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1197
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1064
Козырев Н. А. - Избранные труды1182
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2147
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1376
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1830
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.11047
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.21133
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31053
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений1055
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора1048
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)1228
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия912
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives778
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme806
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин897
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів837
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання1302
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці1224
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography906
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення1149
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей1532
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник926
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці787
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра1018
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk767
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ899