Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow2293
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.2047
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.2086
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1889
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.1815
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.1603
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент5135
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля2063
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1942
Козырев Н. А. - Избранные труды2554
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)5019
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.2500
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников2998
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.12276
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.22238
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31959
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений2034
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора2048
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)2259
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия1785
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives1787
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme1582
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин1880
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів1527
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання2323
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці2070
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography1730
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення2248
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей3145
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник1702
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці1566
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра2120
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk1484
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ1769