Математика

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Chaotic behavior in general relativity – J.D. Barrow1649
- Encyclopedia of mathematics and its applications – Baker G.A.1425
- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.1425
- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin1267
- Orthogonal polynomials and special functions – Askey R.1222
- The geometry and physics of knots – Atiyah M.1040
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент3058
Эдельман В. С. - Вблизи абсолютного нуля1557
А.М.Будылин - Геометрические вопросы теории дифференциальных уравнений1396
Козырев Н. А. - Избранные труды1658
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2885
Гусениця А. П., Шандрук П. П. - Конструкції багатоповерхових каркасних будинків та їх розрахунки. Навчальний посібник.1808
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников2132
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.11449
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.21623
Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.31402
С.В.Дужин, Б.Д.Чеботаревский - От орнаментов до дифференциальных уравнений1400
Данилов И. Д. - Секреты программируемого микрокалькулятора1446
Брагинский В. Б., Полнарев А. Г. - Удивительная гравитация (или как измеряют кривизну мира)1622
В.Н. Козлов - Элементы математической теории зрительного восприятия1235
Brochure - Proceedings of the coordination meeting of universities representatives1226
Brochure - Technologies of Local Governing. Tempus programme1096
В.М.Нагорний - Віброізоляція і врівноваження машин1197
Невідомий - Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів1057
Павленко Р. М - Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом імітаційного моделювання1699
С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці1589
L.N. Prystupa, Yu.O. Ataman - Clinical electrocardiography1239
Ляпа М.М. - Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення1609
В. А. Клименко - Курс лекцій з теорії ймовірностей2100
Павленко І.В. - Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем На-вчальний посібник1198
Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці1068
Літнарович Р.М. - Комп ютерна алгебра1367
- Macropreparations. Systemic pathology – A.Romanyuk1021
Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ1243