Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств5136
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5739
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2743
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій10982
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин1179
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1546
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1470
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко2318
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1826
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.784
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства1069
Невідомий - Економіка і організація виробництва2477
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України959
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики986
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень1030
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1127
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму987
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1774
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2532
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1200
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5224
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1485
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова817
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4654
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.797
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.795
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру906
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5496
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.850
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4090
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.765
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3533
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки1360
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1035
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування1063
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова852
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов1067
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи986