Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4089
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4854
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2131
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій8644
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин841
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1220
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1117
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко1756
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1447
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.588
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства777
Невідомий - Економіка і організація виробництва1956
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України683
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики689
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень734
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування826
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму692
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1533
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2007
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем915
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4251
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1032
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова561
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3696
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.607
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.596
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру633
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій4532
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.640
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3368
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.581
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2609
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки968
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням739
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування776
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова640
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов777
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи778