Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3233
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4012
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1577
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій6534
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин611
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України894
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій778
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко1211
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1053
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.409
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства506
Невідомий - Економіка і організація виробництва1378
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України470
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики479
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень525
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування565
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму487
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1333
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1558
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем654
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3205
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій742
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова387
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2798
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.414
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.432
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру439
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3432
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.474
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2637
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.397
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1760
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки688
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням502
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування536
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова452
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов553
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи522