Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств9859
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика10644
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем7261
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій16737
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин2099
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України2259
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій2269
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко3069
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко2509
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.1318
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства1775
Невідомий - Економіка і організація виробництва6249
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України1535
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики1600
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень1707
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1709
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму1592
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів2373
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства3304
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1766
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій9918
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2364
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова1392
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків9235
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.1274
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.1305
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру1562
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій10194
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.1357
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій8250
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.1313
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій7920
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки2057
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1543
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування1709
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова1373
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов1643
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи1500