Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств6747
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика7448
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем4062
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій13349
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин1561
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1938
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1907
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко2793
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко2222
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.1132
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства1459
Невідомий - Економіка і організація виробництва3697
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України1354
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики1378
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень1374
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1472
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму1307
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів2143
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства3015
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1578
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій6910
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1910
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова1164
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6256
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.1092
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.1109
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру1272
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій7254
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.1150
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій5427
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.1078
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій4920
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки1746
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1367
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування1435
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова1176
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов1441
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи1284