Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств5678
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика6297
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем3139
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій12078
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин1362
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1753
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1672
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко2538
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1983
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.943
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства1262
Невідомий - Економіка і організація виробництва2868
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України1142
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики1191
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень1197
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1282
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму1133
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1939
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2796
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1399
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5765
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1698
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова976
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків5168
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.927
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.927
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру1085
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5987
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.979
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4495
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.901
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3972
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки1539
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1175
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування1261
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова1007
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов1233
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи1109