Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств2972
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3802
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1434
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій5762
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин539
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України792
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій698
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко1088
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко948
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.364
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства434
Невідомий - Економіка і організація виробництва1252
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України404
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики419
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень446
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування516
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму435
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1245
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1412
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем585
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2874
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій675
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова342
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2524
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.363
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.380
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру388
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3037
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.419
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2445
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.352
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1530
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки610
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням431
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування468
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова389
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов477
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи471