Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3964
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4727
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2064
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій8422
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин812
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1178
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1087
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко1580
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1403
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.576
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства742
Невідомий - Економіка і організація виробництва1868
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України662
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики666
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень713
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування793
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму667
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1511
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1944
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем880
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4133
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій965
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова545
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3576
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.586
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.582
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру608
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій4340
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.628
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3232
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.557
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2510
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки923
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням701
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування760
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова618
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов751
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи736