Экономика

КнигаРейтингКол-во просмотров
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4802
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5455
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2493
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій10121
О.Ф. Балацкий - Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин1053
А.М.Куліш - Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України1429
С.М. Рибальченко - Організація бізнесу. Конспект лекцій1338
- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко2143
- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко1713
- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.713
Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства950
Невідомий - Економіка і організація виробництва2340
В.О.Шарко - Євроатлантична інтеграція і безпека України854
С.О. Швачко - Звіт про науково-дослідну роботу. Еволюційні тенденції квантативної лексики855
Маркевич В.Е. - Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень913
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Механізм бюджетного фінансування1030
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Удосконалення фінансового механізму876
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1691
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2373
Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем1097
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4887
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій1330
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова726
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4309
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного коиплексу – Лямцев О.В.727
- Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням – Скрипчук П.М.723
Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру802
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5208
- Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку – Добрянська Л.О.774
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3846
- Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств – Товажнянський В.Л.701
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3205
І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки1203
В.М.Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням908
І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування953
- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. – І.Б. Дегтярьова785
И.Н. Сотник - Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов968
Невідомий - Сучасна економіка. Проблеми та перспективи920