Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1230
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2907
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1738
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.745
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.798
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1610
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3804
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1540
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р741
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет618
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1253
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.710
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2318
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1705
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.795
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.632
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1790
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2631
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2889
Гарбузова - Фізіологія крові941
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии941
Васілега - Словник-довідник725
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2675
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2083
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням574
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів742
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.598
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины586
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14737
І.М. Кобушко - Стратегічне управління641
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3014
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.740
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2238
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2892
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону594
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем735
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави483
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1180
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах594
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1681
М. М. Петрушенко - Менеджмент733
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6081
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.431
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1621
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств556
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів572
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2135
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.639
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1544
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій5715
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1856
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій6170
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка665
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.423
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3731
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону581
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1119
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах540
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу671
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1690
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2121
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.796
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи476
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12438
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21667
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2466
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2624
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1825
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3395
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2221
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.599
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко957
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3480
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства661