Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1291
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3043
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1834
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.815
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.862
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1698
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4000
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1661
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р785
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет663
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1289
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.745
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2482
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1798
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.851
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.684
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1901
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2755
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3049
Гарбузова - Фізіологія крові995
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии994
Васілега - Словник-довідник764
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2888
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2237
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням606
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів799
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.637
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины629
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14915
І.М. Кобушко - Стратегічне управління697
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3160
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.788
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2398
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3025
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону639
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем777
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави522
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1286
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах635
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1817
М. М. Петрушенко - Менеджмент775
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6353
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.461
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1743
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств601
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів619
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2255
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.670
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1677
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій6064
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1994
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій6771
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка711
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.454
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3961
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону621
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1204
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах584
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу711
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1780
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2241
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.875
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи516
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12608
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21764
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2587
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2671
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1933
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3575
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2373
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.639
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1013
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3641
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства704