Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1990
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4939
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3428
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.1797
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1559
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2874
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5941
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2948
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1483
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1521
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1860
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1255
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4048
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3122
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.1877
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1337
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3416
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4710
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5157
Гарбузова - Фізіологія крові1863
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2038
Васілега - Словник-довідник1347
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4478
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5712
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1138
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1710
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1164
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1460
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 17278
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1387
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4941
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1532
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3875
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4904
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1212
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1447
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1086
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2202
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1258
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3751
М. М. Петрушенко - Менеджмент1417
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій9337
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.888
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3104
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1194
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1177
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3681
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1223
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3150
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій11220
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3500
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій11920
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1287
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.912
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6582
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1199
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій2321
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1159
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1492
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2952
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4457
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1627
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1081
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15109
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23237
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4324
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21310
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3182
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5483
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4014
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1287
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1726
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5424
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1304