Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1262
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2983
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1778
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.783
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.830
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1651
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3894
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1604
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р765
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет641
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1271
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.733
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2400
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1750
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.824
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.656
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1844
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2706
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2977
Гарбузова - Фізіологія крові964
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии967
Васілега - Словник-довідник746
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2807
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2156
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням593
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів766
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.622
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины607
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14827
І.М. Кобушко - Стратегічне управління671
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3100
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.767
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2337
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2955
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону620
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем762
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави505
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1233
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах617
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1746
М. М. Петрушенко - Менеджмент757
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6218
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.450
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1680
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств579
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів593
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2182
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.658
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1604
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій5915
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1929
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій6374
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка691
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.441
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3831
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону604
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1172
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах564
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу691
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1732
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2172
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.838
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи495
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12533
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21711
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2527
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2648
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1879
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3480
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2300
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.620
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко986
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3551
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства682