Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2274
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)5757
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою4085
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2164
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1822
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність3456
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень6705
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій3565
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1758
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1830
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2208
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1510
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4831
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3789
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2206
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1558
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций4177
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування5397
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств6000
Гарбузова - Фізіологія крові2185
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2433
Васілега - Словник-довідник1620
О.В. Зайцев - Гроші та кредит5185
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.6473
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1397
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1977
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1371
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1719
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 18022
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1654
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій5755
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1762
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем4444
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій5652
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1443
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1711
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1308
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2520
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1530
Беловодська - Маркетинговий менеджмент4579
М. М. Петрушенко - Менеджмент1669
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій10336
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.1088
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3774
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1456
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1422
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія4352
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1445
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3841
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій12611
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій4186
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій13201
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1535
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1126
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій7582
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1442
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій2651
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1417
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1729
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий3543
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій5275
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1853
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1298
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15901
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23900
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів5116
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21563
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3728
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.6119
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4738
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1538
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1950
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій6079
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1537