Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2034
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)5163
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3600
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.1904
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1624
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2990
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень6144
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій3053
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1568
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1601
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1960
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1307
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4212
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3282
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.1972
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1394
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3621
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4856
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5379
Гарбузова - Фізіологія крові1927
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2144
Васілега - Словник-довідник1400
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4665
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5953
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1193
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1778
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1202
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1522
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 17466
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1446
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій5105
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1574
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем4013
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій5117
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1263
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1519
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1128
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2281
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1318
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3994
М. М. Петрушенко - Менеджмент1465
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій9589
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.929
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3249
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1252
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1235
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3874
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1263
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3305
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій11599
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3676
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій12344
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1347
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.954
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6845
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1263
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій2418
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1221
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1553
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий3090
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4677
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1683
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1133
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15286
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23428
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4539
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21377
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3345
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5606
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4234
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1349
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1763
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5562
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1356