Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2563
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)9542
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою7568
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2937
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.2283
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність6676
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень10473
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій6671
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р2233
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет2347
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2534
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1830
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.8427
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору7202
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2513
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1847
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций7831
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування8951
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств9773
Гарбузова - Фізіологія крові2673
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии3425
Васілега - Словник-довідник2047
О.В. Зайцев - Гроші та кредит8781
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.10238
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1683
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів2419
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1635
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины2189
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 111941
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1916
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій9135
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.2085
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем7834
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій9225
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1830
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем2113
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1551
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2792
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1874
Беловодська - Маркетинговий менеджмент8246
М. М. Петрушенко - Менеджмент2019
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій14548
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.1348
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій7129
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1766
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1692
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія7939
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1684
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера7300
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій16903
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій7741
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій17901
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1909
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1378
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій11536
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1826
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій3329
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1652
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу2127
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий6787
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій8938
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.2113
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1582
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 19602
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 27288
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів8871
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21995
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій7073
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.9831
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.8237
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1991
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко2271
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій9742
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1840