Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1343
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3134
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1928
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.857
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.899
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1772
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4099
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1739
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р831
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет698
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1310
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.765
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2563
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1855
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.898
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.743
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1997
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2844
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3135
Гарбузова - Фізіологія крові1034
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии1040
Васілега - Словник-довідник789
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2977
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2334
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням628
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів856
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.663
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины676
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15026
І.М. Кобушко - Стратегічне управління730
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3225
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.807
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2491
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3103
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону667
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем799
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави548
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1338
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах661
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1884
М. М. Петрушенко - Менеджмент800
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6494
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.482
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1805
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств627
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів644
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2324
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.723
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1743
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій6326
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2058
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій7057
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка735
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.473
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4075
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону653
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1243
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах611
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу763
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1835
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2348
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.915
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи541
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12710
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21820
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2660
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2696
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2004
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3690
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2433
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.670
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1051
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3740
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства731