Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.2105
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)5377
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3760
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.2010
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1687
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність3157
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень6326
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій3218
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1635
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1696
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.2041
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1367
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4383
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3470
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.2046
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1439
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3801
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування5067
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5582
Гарбузова - Фізіологія крові2011
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии2261
Васілега - Словник-довідник1461
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4839
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.6123
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням1254
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1849
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.1253
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1578
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 17645
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1510
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій5279
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1635
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем4161
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій5317
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону1320
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1586
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави1186
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті2352
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах1383
Беловодська - Маркетинговий менеджмент4189
М. М. Петрушенко - Менеджмент1527
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій9854
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.980
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3391
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств1317
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів1295
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія4050
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1311
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3494
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій11933
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3847
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій12661
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1402
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.1001
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій7092
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону1326
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій2504
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах1284
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1610
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий3251
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4890
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1741
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи1184
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15489
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23590
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4740
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21438
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3464
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5772
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4407
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1413
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1819
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5706
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1411