Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1715
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4150
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2741
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.1306
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1254
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2378
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5000
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2440
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1139
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1135
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1615
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1030
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3396
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2572
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.1362
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1110
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2798
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3966
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4176
Гарбузова - Фізіологія крові1524
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии1555
Васілега - Словник-довідник1069
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3802
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.4006
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням916
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1348
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.953
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1124
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16181
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1087
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4092
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1234
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3252
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4056
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону946
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1151
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави850
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1835
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах966
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2763
М. М. Петрушенко - Менеджмент1142
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій8011
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.714
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2451
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств932
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів918
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3101
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.1013
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2523
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій9176
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2880
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій9623
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка1028
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.709
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій5534
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону946
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1769
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах904
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1186
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2416
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій3512
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1323
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи845
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14213
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22543
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3506
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21031
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2661
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4797
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3338
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1033
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1457
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4704
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства1031