Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1383
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3278
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2029
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.927
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.943
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1853
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4219
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1833
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р868
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет741
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1336
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.792
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2692
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1938
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.940
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.791
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2112
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2998
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3225
Гарбузова - Фізіологія крові1097
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии1086
Васілега - Словник-довідник818
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3106
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2430
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням664
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів913
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.691
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины717
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15165
І.М. Кобушко - Стратегічне управління771
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3354
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.833
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2585
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3232
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону696
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем838
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави577
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1388
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах690
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1978
М. М. Петрушенко - Менеджмент833
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6695
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.505
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1883
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств658
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів674
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2425
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.787
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1838
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій6727
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2155
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій7416
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка767
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.497
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4263
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону682
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1304
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах639
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу826
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1919
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2506
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.953
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи569
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12917
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21899
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2754
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2735
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2092
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3846
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2522
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.704
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1098
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3879
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства764