Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1659
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4023
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2643
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.1262
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.1213
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2323
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4914
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2357
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р1108
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет1090
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1578
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.1011
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3304
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2498
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.1287
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.1078
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2739
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3800
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4034
Гарбузова - Фізіологія крові1466
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии1503
Васілега - Словник-довідник1044
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3737
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.3733
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням873
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів1263
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.932
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины1082
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16073
І.М. Кобушко - Стратегічне управління1043
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3971
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.1167
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3186
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3940
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону912
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем1119
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави813
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1768
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах927
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2642
М. М. Петрушенко - Менеджмент1109
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій7796
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.693
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2381
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств893
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів887
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3005
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.982
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2446
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій8939
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2783
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій9208
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка999
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.679
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій5371
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону914
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1710
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах877
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу1143
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2359
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій3374
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1272
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи818
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14045
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22447
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3386
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.21004
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2590
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4666
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3220
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.1005
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1405
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4604
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства992