Менеджмент та технології

КнигаРейтингКол-во просмотров
- Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі – за ред.. Волкова О. М.1436
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3461
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2142
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.1.1012
За. заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян - Економіка та менеджмент. Перспективи розвитку. Т.2.981
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1930
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4393
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1929
За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р912
П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа - Основи теорії польоту і конструкції ракет820
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1380
- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.818
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2820
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2046
- Сучасні технології в промисловому виробництві . ч.2.– за ред.. Чорноус А. М.993
- Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч.3. – за ред.. Чорноус А. М.838
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2235
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3161
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3358
Гарбузова - Фізіологія крові1158
В.Б. Силов - Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. В политике, макроэкономике, социологии, менеджменте, медицине, экологии1147
Васілега - Словник-довідник852
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3250
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2686
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням699
Сабадаш В.В. та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів983
- Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів – Троян М.Ю.725
С.М. Ванеев - Разработка струйного понижающего термотрансформатора для систем эффективного теплоснабжения коммунальных хозяйств Украины786
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15357
І.М. Кобушко - Стратегічне управління816
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3480
- Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.882
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2726
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3387
О.С. Тєлєтов, М.Г. Зубенко - Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону728
О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем876
Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави624
Ю. М. Мельник, О. О. Міцура - Маркетинг в антикризовому менеджменті1458
Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах735
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2077
М. М. Петрушенко - Менеджмент865
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6945
Невідомий - Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1.531
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1981
Башук Т. О. - Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств694
Троян М. Ю. - Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів709
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2554
- Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.813
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1971
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій7226
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2277
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій7797
С.А. Кравченко - Ресурсообеспеченность, производственные затраты и продуктивность сельскохозяйственных предприятий Сумской области в процессе адаптации в условиях рынка801
- Розвиток механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах – Остапенко Л.С.528
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4450
В.В. Сабадаш, М.М. Ковальчук - Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону727
С.М. Ілляшенко - Управління інноваційним розвитком. Конспект лекцій1367
Дериколенко О. М. - Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах678
О. Теліженко - Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу883
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1989
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2683
- Фінансовий менеджмент – Захаркіна О. О.1011
Літнарович Р.М. - Аплікативні системи622
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 13220
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21986
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2910
А.М. Куліш та ін.. - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.2781
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2180
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4039
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2669
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Частина 2.761
- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко1159
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4033
Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства804