Медицина

КнигаРейтингКол-во просмотров
Сухарев А.Б. и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини783
Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.779
- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора906
- Анатомія шиї – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора686
Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України916
- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло645
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.1797
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2692
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога4588
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб4019
- Ідентификация причин возбуждения – Лейких Д.В.808
Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст764
- Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт – Мозгова Ю.А.587
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1884
Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин663
- Проблеми сучасного безпліддя у жінок сумського регіону – Лопатка К.М.596
Невідомий - Гіпоксія плода та новонародженого738
- Досвід дослідження функціональних асиметрій людини в нормі та при патології – Карпенко Ю.С.730
Волк О.М. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій705
О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин790
В.З. Сікора - Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза755
Чанцев В.А. - Клініка та діагностика перфоративної виразки шлунка та двадцятипалої кишки779
Фесенко П. О. - Лікування гострих гнійно-запальних захворювань пальців кисті із застосуванням декасану703
І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень646
Гонцова А. М. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у підлітків602
Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. - Циркуляторні шоки в травматології696
В.Е. Маркевич - TORCH-інфекції606
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31731
Невідомий - Гематологія595
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11861
Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології646
Гарбузова - Медичний словник683
Гарбузова - Общая физиология. Модуль757
Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю730
Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості655
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей624
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції628
- Запалення – Атаман О.В.603
- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.551
Яблуновська В.Ю. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок що народжують вперше до 18 років1055
- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.561
Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S622
Бойко В.І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових групп679
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко594
Невідомий - Тактика ведення вагітних з багатоводдям при бактеріальній і вірусній інфекції605
М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання678
Коленко Ф.Г. - Звіт про науково-дослідну роботу. Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми660
Л.А. Примова - Каротиноиды. Структура, метаболизм, биологические функции814
Нестеревич О. В. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом729
Л.Н. Приступа - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2.611
Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. - Курс лекцій з Фармакології. Засоби, що впливають на центральну нервову систему927
О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування661
М.Д. Чемич - Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Конспект лекцій з епідеміології розділу659
- Особливості лактації при інтраамніальному інфікуванні – Муквич Ю.В.536
- Сучасні проблеми нейроінфекцій – за ред.. М.Д. Чемича611