Медицина

КнигаРейтингКол-во просмотров
Сухарев А.Б. и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини1379
Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.1420
- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора1512
- Анатомія шиї – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора1168
Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України1558
- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло1098
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.11443
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.21473
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога7077
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5727
- Ідентификация причин возбуждения – Лейких Д.В.1294
Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст1282
- Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт – Мозгова Ю.А.1006
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ3066
Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин1136
- Проблеми сучасного безпліддя у жінок сумського регіону – Лопатка К.М.1020
Невідомий - Гіпоксія плода та новонародженого1162
- Досвід дослідження функціональних асиметрій людини в нормі та при патології – Карпенко Ю.С.1229
Волк О.М. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій1229
О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин1294
В.З. Сікора - Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза1293
Чанцев В.А. - Клініка та діагностика перфоративної виразки шлунка та двадцятипалої кишки1432
Фесенко П. О. - Лікування гострих гнійно-запальних захворювань пальців кисті із застосуванням декасану1233
І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень1142
Гонцова А. М. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у підлітків1116
Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. - Циркуляторні шоки в травматології1230
В.Е. Маркевич - TORCH-інфекції1271
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32814
Невідомий - Гематологія1023
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13269
Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології1213
Гарбузова - Медичний словник1298
Гарбузова - Общая физиология. Модуль1333
Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю1319
Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості1204
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей1186
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції1197
- Запалення – Атаман О.В.1069
- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.921
Яблуновська В.Ю. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок що народжують вперше до 18 років1627
- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.981
Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S1126
Бойко В.І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових групп1230
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко979
Невідомий - Тактика ведення вагітних з багатоводдям при бактеріальній і вірусній інфекції1045
М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання1209
Коленко Ф.Г. - Звіт про науково-дослідну роботу. Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми1161
Л.А. Примова - Каротиноиды. Структура, метаболизм, биологические функции1332
Нестеревич О. В. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом1208
Л.Н. Приступа - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2.1150
Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. - Курс лекцій з Фармакології. Засоби, що впливають на центральну нервову систему1652
О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування1209
М.Д. Чемич - Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Конспект лекцій з епідеміології розділу1159
- Особливості лактації при інтраамніальному інфікуванні – Муквич Ю.В.908
- Сучасні проблеми нейроінфекцій – за ред.. М.Д. Чемича1085