Медицина

КнигаРейтингКол-во просмотров
Сухарев А.Б. и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини658
Атаман Ю.О и др.. - Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини. Ч.2.661
- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора786
- Анатомія шиї – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора569
Н. Д. Світайло, А. М. Костенко - Гендерна мапа України785
- Гендерна мапа центрально-східної Європи – за ред.. Н.Д.Світайло533
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.1680
В.З. Сікора та ін.. - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2542
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога3795
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3646
- Ідентификация причин возбуждения – Лейких Д.В.692
Іваній О. О. - Клініко-морфологічні особливості бранхіальних кіст619
- Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт – Мозгова Ю.А.476
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1598
Попадинець В.М. - Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин547
- Проблеми сучасного безпліддя у жінок сумського регіону – Лопатка К.М.496
Невідомий - Гіпоксія плода та новонародженого647
- Досвід дослідження функціональних асиметрій людини в нормі та при патології – Карпенко Ю.С.609
Волк О.М. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій570
О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин682
В.З. Сікора - Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза634
Чанцев В.А. - Клініка та діагностика перфоративної виразки шлунка та двадцятипалої кишки655
Фесенко П. О. - Лікування гострих гнійно-запальних захворювань пальців кисті із застосуванням декасану578
І.Д.Дужий проф.,В.В.Мадяр - Модифікація варіантів інтраплевральної торакопластики при лікуванні поширеного туберкульозу легень528
Гонцова А. М. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у підлітків496
Шищук В.Д., Шкатула Ю.В. - Циркуляторні шоки в травматології572
В.Е. Маркевич - TORCH-інфекції500
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31471
Невідомий - Гематологія503
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11544
Дужий І.Д. - Диференціальна діагностика вогнищевих процесів у фтизіопульмонології524
Гарбузова - Медичний словник550
Гарбузова - Общая физиология. Модуль628
Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю609
Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості530
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей499
О. І. Сміян - Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції501
- Запалення – Атаман О.В.511
- Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.462
Яблуновська В.Ю. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок що народжують вперше до 18 років895
- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.465
Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S514
Бойко В.І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових групп518
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко506
Невідомий - Тактика ведення вагітних з багатоводдям при бактеріальній і вірусній інфекції511
М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання540
Коленко Ф.Г. - Звіт про науково-дослідну роботу. Епідеміологія та фактори ризику мозкового інсульту в місті Суми544
Л.А. Примова - Каротиноиды. Структура, метаболизм, биологические функции683
Нестеревич О. В. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом616
Л.Н. Приступа - Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Ч.2.491
Висоцький І.Ю., Храмова Р.А. - Курс лекцій з Фармакології. Засоби, що впливають на центральну нервову систему786
О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування569
М.Д. Чемич - Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. Конспект лекцій з епідеміології розділу552
- Особливості лактації при інтраамніальному інфікуванні – Муквич Ю.В.443
- Сучасні проблеми нейроінфекцій – за ред.. М.Д. Чемича493