Информатика

КнигаРейтингКол-во просмотров
Ayse Pinar Saygin, Varol Akman - Turing Test. 50 Years Later946
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3202
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3275
А.В. Анисимов - Информатика. Творчество. Рекурсия1529
Сост. А. Н. Дадаев, Л. С. Шихобалов - Козырев Н. А. Избранные труды1189
В.Н. Агафонов - Математическое обеспечение ЭВМ. Логическое программирование. Сборник статей1058
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2861
А.И. Михайлов - Семиотика и информатика1148
А.В. Неня - Організація баз даних та знань1188
Ю. В. Ліцман - Самостійна робота студентів при вивченні Хімії1272
Концевич В.Г., Концевич М.В. - Строение персонального компьютера. Ч.8. Внутренний интерфейс пер-сонального компьютера1044
Проценко О.Б. - Web-програмування та web-дизайн. Технологія XML1129
Невідомий - Інтерфейс Inventor913
С.П. Шаповалов - Моделі та методи інформаційних технологій в промисловості та освіті952
Загорулько А.В. - Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах1234
А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами954
Тулякова Н. О. - Теорія інформації4428
А.В. Загорулько - Чисельні методи у механіці1477
І.Є. Булига - Антон Павлович Чехов904
- Биобиблиография ученых университета. Вып. 1 – Фильштинский Л.А.691
О.О. Захаркін - Інформаційні системи та технології у фінансових установах1431
М. С. Казанджиєва - Історія України .Навчальні матеріали для студентів-іноземців підготовчого відділення959
О.М.Волкова - Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення1220
С. О. Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій916
С. О. Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій. Ч.2928
Усатенко - Основи інтернета1372
- Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького. Випуск 3 – за ред.. І.Є.Булиги665
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3139
Панченко Ю.С. - Система образования в Китае1253
О. П. Коньок - Українська мова. Навчальні матеріали для студентів-іноземців 1-го курсу1368
О.А. Лукаш - Університетська освіта1102
С.О.Швачко та ін.. - Числівник англійської мови914
I. Yu. Vysotsky - Drugs influencing the functions of internal organs ,course of lectures on pharmacology917
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення4472
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання8828
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.18973
- Історія української культури – Н.В. Лобко4760
Невідомий - Нові надходження літератури. Поточний інформаційний список квітень-серпень 2011 року759
Невідомий - Нові надходження літератури. Поточний інформаційний список червень-жовтень 2012 року816
О.П. Конек - Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль).Ч.1843
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання11784
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести4152