Физика

КнигаРейтингКол-во просмотров
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 1993
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21545
И.В.Савельев - Курс общей физики, том II. Электричество780
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1295
О.П. Манжос - Тестові завдання з хімії. Ч.2.688
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1725
- Фізика. Біфуракційний аналіз динаміки одномодових твердо тільних лазерів – С.В. коломієць, І.О. Шуда481
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1997
С. Ю. Лебедєв - Фізична хімія484
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1442
Л.Д. Пляцук - Звіт про науково-дослідну роботу. Екологічні проблеми хімічної технології, розробка прогресивних технологійта обладнання для хімічних виробництв577
Невідомий - Лекції по хімії538
Рибальченко С. М. - Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону467
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань835
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1544
Фендьо О. М. - Обґрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження449
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология734
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21341
- Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компресорної машини – Козін В.М.378
А.В. Хоменко, доц. - Влияние флуктаций температуры поверхностей трения на динамическую фазовую диаграмму398
Л.І. Марченко - Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів і їх сполук.Тестові завдання. Ч.3.734
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій9409
Ю.М. Лопаткін - Фізичний образ світу542
Манжос - Коррозия447
Невідомий - Лекції по фізичній хімії472
Невідомий - Лекції по фізичній хімії. Ч.1.502
С.Ю. Лебедев - Физическая химия. Конспект лекций824
Невідомий - Фізична і колоїдна хімія544
Ю.В. Ліцман - Звіт про науково-дослідну роботу. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи537
Невідомий - Хімічна кінетика464