Моделирование систем

КнигаРейтингКол-во просмотров
Под ред. С.Д. Маркова, Л.Г. Никольской - Интелектуальные процессы и их моделирование1126
К.П. Феоктистов - Космическая техника. Перспективы развития. Учеб. пособие653
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1919
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3729
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2284
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3401
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон800
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1691
Sytnik O. L. - Surgery. Emergency abdominal surgery649
В.М. Нагорний - Введення в технічну діагностику машин981
- Вибір оптимального методу артеріального гемостазу при травматичному пошкодженні печінки – Бойчунь А.О.600
Л.В.Однодворець - Єлектрофізичні властивості багатокомпонентних плівок581
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2061
В. М. Радзієвський, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв - Металознавство високотемпературної технології нерознімних з єднань642
Швець С.В. - Металорізальні інструменти824
Мелейчук С.С. - Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок1131
- Обґрунтування параметрів та конструкцій струмних захоплювачів пристроїв завантаження – Фендьо О.М.754
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1852
П.В.Кушніров - Системно-структурне моделювання технологічних процесів. Конспект лекцій908
- Совершенствование очистителей рабочих жидкостей насосов с использованием гидроэлектрических технологий – Бойко Н. З.517
Косторной А. С. - Совершенствование энергетических и динамических характеристик центробежных насосов методом математического моделирования течения жидкости в проточной части937
В. О. Залога, К. О. Дядюра, В. В. Нагорний - Спадкові принципи формування якості складних машинобудівних виробів при самоорганізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації788
В.М. Арсеньєв - Теплонасосна технологія енергозбереження692
В.М.Нагорний - Технічна діагностика машин760
В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы1238
Захаркін О.У. - Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації)745
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій2017
Проценко І.Ю., Шумакова Н.І. - Технологія одержання і застосування ПЛІВКових матеріалів964
І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)711
В.М. Вандишев - Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень935
А. С. Ануфриев та ін.. - Тези доповідей. Машинобудування України очима молодих. Прогресивні ідеї, наука, виробництво862