Моделирование систем

КнигаРейтингКол-во просмотров
Под ред. С.Д. Маркова, Л.Г. Никольской - Интелектуальные процессы и их моделирование716
К.П. Феоктистов - Космическая техника. Перспективы развития. Учеб. пособие465
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1428
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2686
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1598
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2669
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон683
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1293
Sytnik O. L. - Surgery. Emergency abdominal surgery473
В.М. Нагорний - Введення в технічну діагностику машин776
- Вибір оптимального методу артеріального гемостазу при травматичному пошкодженні печінки – Бойчунь А.О.467
Л.В.Однодворець - Єлектрофізичні властивості багатокомпонентних плівок427
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1591
В. М. Радзієвський, А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв - Металознавство високотемпературної технології нерознімних з єднань488
Швець С.В. - Металорізальні інструменти623
Мелейчук С.С. - Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок827
- Обґрунтування параметрів та конструкцій струмних захоплювачів пристроїв завантаження – Фендьо О.М.530
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1435
П.В.Кушніров - Системно-структурне моделювання технологічних процесів. Конспект лекцій721
- Совершенствование очистителей рабочих жидкостей насосов с использованием гидроэлектрических технологий – Бойко Н. З.390
Косторной А. С. - Совершенствование энергетических и динамических характеристик центробежных насосов методом математического моделирования течения жидкости в проточной части715
В. О. Залога, К. О. Дядюра, В. В. Нагорний - Спадкові принципи формування якості складних машинобудівних виробів при самоорганізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації565
В.М. Арсеньєв - Теплонасосна технологія енергозбереження501
В.М.Нагорний - Технічна діагностика машин595
В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы898
Захаркін О.У. - Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації)578
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1562
Проценко І.Ю., Шумакова Н.І. - Технологія одержання і застосування ПЛІВКових матеріалів772
І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)507
В.М. Вандишев - Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень682
А. С. Ануфриев та ін.. - Тези доповідей. Машинобудування України очима молодих. Прогресивні ідеї, наука, виробництво692