Нейросистемы

КнигаРейтингКол-во просмотров
Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition2339
Е. Н. Соколов, Г. Г. Ванткявичюс - Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру2216
А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений1587
В.Е.Маркевич - Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих1765
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем Частина 1 – Васько Л.В.1673
O.I. Kolenko - Neurology. General neurology1337
В.І. Склабінський та ін. - Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів1343
Л.Д.Пляцук та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка високоінтенсивного масобмінного обладнання для створення маловідходних технологій1484
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї4615
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій4469
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання3320
Евтухов А.В. - Отчет по научно-исследовательской работе. Исследование процесса круглого врезного шлифования1428
Шепеленко О. О. - Підвищення напору шнекових ступенів свердловинних насосів шляхом використання розрізних лопатей робочих коліс1407
І.Ю. Проценка - Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів1980
И.А.Шуда - Статистическая теория иерархических структур дефектов кристаллического строения1460
А.Д. Погребняк - Структура и свойства нанокомпозитных комбинированных покрытий с высокой твердостью, которые используются в электронной технике1297
І.Ю. Проценка - Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів. Монографія1685
І.Ю.Проценко - Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін- залежним розсіюванням електронів1419
Г.С. Воробьев - Физика формирования потоков заряженных частичек в приборах для диагностики материалов атомной энергетики1385
А.И.Цвык, С. А.Стешенко - Влияние плазменных волн пространственного заряда электронного потока на излучение смита-парселла1279
Марченко - Метали1717
- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.1106
- Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами – Чайка О.Г.1107
Васько Л.В. - Специальная гистология сенсорных и регуляторных систем. Ч.21578
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.3204
Невідомий - Органічна хімія1123
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов4020
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень6610