Нейросистемы

КнигаРейтингКол-во просмотров
Simon Haykin - Neural networks. A Comprehensive Foundation. Second Edition947
Е. Н. Соколов, Г. Г. Ванткявичюс - Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру949
А.Б. Барский - Нейронные сети. Распознавание, управление, принятие решений624
В.Е.Маркевич - Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих719
- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем Частина 1 – Васько Л.В.738
O.I. Kolenko - Neurology. General neurology564
В.І. Склабінський та ін. - Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів588
Л.Д.Пляцук та ін.. - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка високоінтенсивного масобмінного обладнання для створення маловідходних технологій631
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2385
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2212
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1636
Евтухов А.В. - Отчет по научно-исследовательской работе. Исследование процесса круглого врезного шлифования680
Шепеленко О. О. - Підвищення напору шнекових ступенів свердловинних насосів шляхом використання розрізних лопатей робочих коліс597
І.Ю. Проценка - Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів858
И.А.Шуда - Статистическая теория иерархических структур дефектов кристаллического строения689
А.Д. Погребняк - Структура и свойства нанокомпозитных комбинированных покрытий с высокой твердостью, которые используются в электронной технике559
І.Ю. Проценка - Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів. Монографія600
І.Ю.Проценко - Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін- залежним розсіюванням електронів593
Г.С. Воробьев - Физика формирования потоков заряженных частичек в приборах для диагностики материалов атомной энергетики572
А.И.Цвык, С. А.Стешенко - Влияние плазменных волн пространственного заряда электронного потока на излучение смита-парселла549
Марченко - Метали869
- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.516
- Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами – Чайка О.Г.495
Васько Л.В. - Специальная гистология сенсорных и регуляторных систем. Ч.2763
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1649
Невідомий - Органічна хімія524
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1918
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень4041